SØKNAD - DITT BIDRAG

Søknad om finansiering må leveres Eksportkreditt Norge før eksportkontrakten inngås.

Eksportkreditt Norge vil så utstede et indikativt tilbud for finansiering som du som eksportør kan oversende til din kunde (låntaker). Etter at eksportkontrakten er signert vil Eksportkreditt Norge og lånegarantistene etablere lånet med din kunde. Du må levere en såkalt eksportørerklæring til Eksportkreditt Norge der du blant annet bekrefter at norsk innhold i leveransen overstiger 30 prosent.

I transaksjoner hvor GIEK garanterer for lånet må eksportørerklæring også leveres til GIEK. Som eksportør må du også avgi en anti-korrupsjonserklæring.

For eksportkontrakter til en verdi opp til NOK 100 millioner, tilbyr Eksportkreditt Norge og GIEK en forenklet søknad. Les mer her.

For øvrige eksportkontrakter, vennligst kontakt en av våre medarbeidere.

Kontakt oss