ETABLERINGSKOSTNAD

Det koster deg ingenting å få et godt råd. Et indikativt finansieringstilbud fra Eksportkreditt Norge er gratis.

Din kunde betaler for eventuell ekstern advokatbistand og andre utgifter i forbindelse med etableringen av lånet. Eksportkreditt Norge og lånegarantistene kan kreve din kunde for ulike gebyrer, som f.eks. agentgebyr og commitment fee,  for å etablere lånet i henhold til markedspraksis.

For lån på under 30 millioner kroner har Eksportkreditt Norge, i samarbeid med GIEK, gjort det billigere og raskere å etablere lån gjennom å forenkle dokumentasjonen.

Kontakt oss