GARANTISTER

Det utestående lånebeløpet må til enhver tid være garantert av GIEK (Garantiinstituttet for Eksportkreditt) og/eller finansielle institusjoner.

Det betyr at lånegarantistene utsteder garantier for at de vil kompensere Eksportkreditt Norge for eventuelle tap som følge av at låntaker ikke er i stand til å betjene lånet.

Låntaker betaler en garantipremie til lånegarantistene for å ta denne risikoen. Finansielle institusjoner er i denne sammenheng typisk kommersielle banker, men kan også være forsikringsselskap. Lånegarantistene må uansett ha en langsiktig kredittrating på minimum BBB og være eksplisitt godkjent av Eksportkreditt Norge.

Kontakt oss