LÅNEPROSESSEN

Søknadsprosessen består av seks steg:

  1. Den aktuelle eksportøren eller kjøperen tar kontakt med Eksportkreditt Norge, beskriver prosjektet og leverer søknad for finansiering før kontraktsinngåelse
  2. Eksportkreditt Norge utarbeider et forslag til finansiering. Eksportøren og kjøper signerer eksportkontrakten før prosessen går videre
  3. Eksportøren eller kjøperen søker om garanti fra GIEK og/eller én eller flere banker, og garantistene gjør en kredittvurdering av prosjektet og kjøperen (låntakeren)
  4. Etter at garantistene har gitt sine garantitilbud, utarbeider Eksportkreditt Norge en låneavtale i samarbeid med alle involverte parter
  5. Eksportkreditt Norge utbetaler lånet til eksportøren i det leveransen når kjøperen og vilkårene for utbetaling er oppfylt.
  6. Kjøperen tilbakebetaler lånet til Eksportkreditt Norge

Detaljert beskrivelse av stegene finner du her

Kontakt oss