HVEM KAN SØKE

Eksportøren eller utenlandsk kjøper av norske kapitalvarer og relaterte tjenester kan søke om eksportfinansiering.

Innen skipsfinansiering kan også norske rederier benytte seg av finansiering gjennom Eksportkreditt Norge. Forutsetning for dette er at fartøyet går i utenriksfart eller har sin inntjening fra offshore-markedet.

Kontakt oss