INDUSTRI, MILJØTEKNOLOGI OG MARINE NÆRINGER

Eksportkreditt bidrar til at eksportbedrifter vinner kontrakter i utlandet.

Vi tilbyr finansiering til landbasert industri, inkludert IKT, infrastruktur, fornybar energi, miljøteknologi, samt utstyr til fiskeoppdrett. Mer en 70 % av søknadene innen disse segmentene er tilknyttet leveranser fra små og mellomstore eksportbedrifter.

I samarbeid med GIEK har Eksportkreditt gjort det billige og enklere å etablere små lån.

Maksimum løpetid er generelt 8,5 år. For lån under NOK 50 millioner tilbys fem års tilbakebetalingstid. OECD-avtalen for eksportfinansiering åpner for spesielt gunstige finansieringsvilkår for fornybar energi-prosjekter. Eksportkreditt Norge kan derfor tilby fast CIRR-rente med opp til 18 års løpetid for denne type prosjekter.

Kontakt oss