SKIP OG SKIPSUTSTYR

Eksportkreditt Norge bidrar med finansieringsløsninger til mange av de nye byggekontraktene ved norske verft.

Offshorerelaterte skip er det største segmentet, men selskapet er også involvert i finansiering av brønnbåter, bilferger og fiskefartøy. I tillegg tilbyr vi lån knyttet til leveranser av utstyr til skip som bygges på utenlandske verft.

De fleste lånene innen disse segmentene har løpetid på opp til 12 år. På bakgrunn av høy aktivitet og stor etterspørsel etter eksportfinansiering forventer selskapet et stort omfang av utlån i årene fremover.

Kontakt oss