UTSTYR TIL OLJE- OG GASSNÆRINGEN

Norsk leverandørindustri har en sterk posisjon innen offshore olje- og gassvirksomhet, og Eksportkreditt Norge har mottatt søknader knyttet til mer enn 40 prosent av alle dypvannsborreenheter som er kontrahert for levering i 2013 og 2014.

I tillegg har selskapet mottatt søknader knyttet til andre segmenter av oljeleting og produksjon.

Brasil er det raskest voksende markedet, med økende aktivitet fra norske leverandører og tilhørende eksportfinansiering. Den norske leverandørindustrien til olje og gass har de siste årene økt sin eksportandel, og tilgjengeligheten av finansiering fra Eksportkreditt Norge og GIEK er en av faktorene som styrker leverandørenes konkurransedyktighet.

Eksportkreditt Norge deltar typisk i større lånesyndikater sammen med kommersielle banker og andre eksportfinansieringsinstitusjoner.

Kontakt oss