EKSPORTFINANSIERING

Eksportør eller utenlandsk kjøper av norske kapitalvarer og relaterte tjenester kan søke om eksportfinansiering.

Innen skipsfinansiering kan også norske rederier benytte seg av eksportfinansiering gjennom Eksportkreditt Norge. Forutsetning for dette er at fartøyet går i utenriksfart eller har sin inntjening fra offshore-markedet.

Dersom kjøper og prosjektet tilfredsstiller kravene for lån, utbetales lånebeløpet til eksportøren når kjøper mottar leveransen. Kjøper betaler så lånet tilbake til Eksportkreditt Norge.

Eksportfinansiering

Hvorfor eksportfinansiering?

Ordningen med offentlig støttede fastrentelån, såkalte CIRR-lån (Commercial Interest Reference Rate), ble opprettet i 1978. Hensikten med ordningen er å regulere konkurransen mellom OECD-landene, blant annet når det gjelder rente- og avdragsvilkår for offentlig støttede lån ved eksport av varer og tjenester. Ordningen bidrar til at norske eksportører kan konkurrere på like vilkår som andre eksportører med tilgang til nasjonale eksportkredittordninger.

Les mer om noen av prosjektene vi har finansiert. 

Kontakt oss