VIRKEOMRÅDET

Eksportkreditt Norge tilbyr gunstig, langsiktig lånefinansiering for norske eksportbedrifter sine kunder. Med eksportfinansiering kan kunder av norske eksportører dermed kjøpe varer og tjenester på kreditt, uten at den norske eksportbedriften må påta seg risikoen for at kunden ikke betaler.

Eksportkreditt Norge finansierer eksportkontrakter som i betydelig grad fremmer norsk interesse og bidrar til norsk verdiskaping.

Gjennom eksportkredittordningen kan det gis lån til eksporttransaksjoner – dvs. levering av norske kapitalvarer og tjenester, inkludert overdragelse av teknisk kunnskap, lisens og patentrettigheter – når salget skjer til et utenlandsk selskap.

Unntaket fra regelen er skipsfinansiering, hvor også norske rederier kan benytte seg av eksportfinansiering. Forutsetning for dette er at fartøyet går i utenriksfart eller har sin inntjening fra offshorevirksomhet.

Eksportkontrakter inngått av norske datterselskaper i utlandet kvalifiserer også for finansiering under eksportfinansieringsordningen.

Andre forhold utover konkrete leveranser av varer og tjenester fra Norge eller fra norske datterselskap kan også vektlegges i vurderingen. Norsk interesse og bidrag til norsk verdiskaping vurderes bl.a. basert på følgende kriterier:

  • Norsk innhold i eksportkontrakten: Leveranser av varer og tjenester fra norske selskaper eller fra norske datterselskaper i utlandet
  • Eksporttransaksjonens bidrag til forskning, utvikling og innovasjon
  • Produksjon i Norge
  • Lokalisering av hovedkontor og norsk eierskap
  • Leveranser basert på norsk opprinnelse – dvs. om teknologien, immaterielle rettigheter, innsatsfaktorer, fagkunnskap osv. kommer fra et norsk selskap.

Søknad om finansiering til Eksportkreditt må alltid sendes før kontrakten inngås mellom kjøper og selger.

Mandatet for ordningen er regulert i Eksportkreditts forskrift

Garanti-instituttet for Eksportkreditt (GIEK) har et tilsvarende mandat for å støtte prosjekter i norsk interesse, regulert i GIEKs vedtekter.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker nærmere informasjon om ordningen.

Eksportkreditt Norge tilbyr gunstig, langsiktig lånefinansiering for norske eksportbedrifter sine kunder. Med eksportfinansiering kan kunder av norske eksportører dermed kjøpe varer og tjenester på kreditt, uten at den norske eksportbedriften må påta seg risikoen for at kunden ikke betaler.

Eksportkreditt Norge finansierer eksportkontrakter som i betydelig grad fremmer norsk interesse og bidrar til norsk verdiskaping.

Gjennom eksportkredittordningen kan det gis lån til eksporttransaksjoner – dvs. levering av norske kapitalvarer og relaterte tjenester, inkludert overdragelse av teknisk kunnskap, lisens og patentrettigheter – når salget skjer til et utenlandsk selskap[MS1] .

Unntaket fra regelen er skipsfinansiering, hvor også norske rederier kan benytte seg av eksportfinansiering. Forutsetning for dette er at fartøyet går i utenriksfart eller har sin inntjening fra offshorevirksomhet..

Eksportkontrakter inngått av norske datterselskaper i utlandet kvalifiserer også for finansiering under eksportfinansieringsordningen.

Andre forhold utover konkrete leveranser av varer og tjenester fra Norge eller fra norske datterselskap kan også vektlegges i vurderingen. Norsk interesse og bidrag til norsk verdiskaping vurderes bl.a. basert på følgende kriterier:

-          Norsk innhold i eksportkontrakten: Leveranser av varer og tjenester fra norske selskaper eller fra norske datterselskaper i utlandet

-          Eksporttransaksjonens bidrag til forskning, utvikling og innovasjon

-          Produksjon i Norge

-          Lokalisering av hovedkontor og norsk eierskap

-          Leveranser basert på norsk opprinnelse – dvs. om teknologien, immaterielle rettigheter, innsatsfaktorer, fagkunnskap osv. kommer fra et norsk selskap.

Søknad om finansiering til Eksportkreditt må alltid sendes før kontrakten inngås mellom kjøper og selger.


 [MS1]Den opprinnelige teksten er hentet fra forskriften, herunder «oppgjør fra utlandet». Salg til et utenlandsk selskap er kanskje enklere språk.. Jeg er usikker på om vi bør skrive «relaterte tjenester» da vi kan også finansiere enkeltstående tjenester som ikke er relatert til en kapitalvare. Ble derfpr usikker på bakgrunnen for denne endringen?

Kontakt oss