PROSESSEN

Seks steg til eksportfinansiering.

Den aktuelle eksportøren eller kjøperen tar kontakt med Eksportkreditt Norge, beskriver prosjektet og leverer søknad for finansiering før kontraktsinngåelse.

Ta kontakt med Eksportkreditt Norge. Dette kan både eksportør og aktuell kjøper gjøre. Finansieringssøknaden må leveres før kommersiell eksportkontrakt signeres. Kontakt Eksportkreditt Norge med opplysninger om din mulige eksportkontrakt, prosjektet eller kjøpet som skal finansieres.

Eksportkreditt Norge utarbeider et forslag til finansiering. Eksportøren og kjøper signerer eksportkontrakten før prosessen går videre.
Eksportkreditt Norge utarbeider et indikativt term sheet
På bakgrunn av søknaden utarbeider Eksportkreditt Norge et indikativt term sheet som eksportør kan legge ved sitt tilbud.

Eksportøren eller kjøperen søker om garanti fra GIEK og/eller én eller flere banker, og garantistene gjør en kredittvurdering av prosjektet og kjøperen (låntakeren).
Eksportør eller kjøper søker om garanti fra GIEK og/eller én eller flere banker.
GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller finansielle institusjoner som er akseptable for Eksportkreditt Norge skal garantere for utestående lånebeløp til enhver tid. Garantistene foretar en kredittvurdering av prosjektet og kjøper før en lånegaranti utstedes i favør av Eksportkreditt Norge som långiver. Eksportkreditt Norge samarbeider tett med GIEK og en rekke norske og internasjonale banker.

Eksportkreditt Norge forhandler med kjøper om en låneavtale.
Eksportkreditt Norge forhandler med kjøper om en låneavtale.
Eksportkreditt Norge ferdigstiller lånedokumentasjonen, der både Eksportkreditt Norges og garantistenes betingelser og vilkår innarbeides. Hvis ønskelig kan Eksportkreditt Norge også samarbeide med flere andre långivere om en felles låneavtale.

Eksportkreditt Norge utbetaler lånet til eksportøren i det leveransen når kjøperen.
Eksportkreditt Norge utbetaler lånet til eksportøren når kjøper mottar leveransen.
Eksportkreditt Norge utbetaler lånet i henhold til låneavtalen. Som regel utbetales lånet direkte til eksportør som oppgjør for levering, og utbetaling skjer når hele eller deler av produktet eller tjenesten overleveres av eksportøren i tråd med avtalen.

Kjøperen tilbakebetaler lånet til Eksportkreditt Norge.
Kjøperen tilbakebetaler lånet til Eksportkreditt Norge.
Kundeforholdet til låntaker forvaltes av Eksportkreditt Norge gjennom hele låneperioden.

Kontakt oss