RENTER

Eksportkreditt Norge tilbyr lån med to ulike rentebetingelser: CIRR-lån til fastrente (Commercial Interest Reference Rate) og CIRR-kvalifiserte markedslån til flytende rente.

For CIRR-lån fastsettes renten av OECD den 15. hver måned. Prisingen av markedslån er knyttet til en referanserente (LIBOR, EURIBOR, NIBOR etc.) pluss en margin. Lånene prises markedsmessig slik at statsstøtteregelverket overholdes.

Kontakt oss