ETABLERINGSKOSTNAD

Eksportkreditt Norge tar ikke betalt for å utarbeide et indikativt tilbud om finansiering.

I vårt ‘term sheet’ vil vi be deg bekrefte at du vil refundere Eksportkreditt Norge for eventuell ekstern advokatbistand og andre utgifter i forbindelsen med etableringen av lånet. 

Eksportkreditt Norge og garantistene kan i tillegg kreve ulike gebyrer som for eksempel agentgebyr og ‘commitment-fee'. Dette er vanlig markedspraksis for etablering av lån av denne typen.

Kontakt oss