RENTETILBUD

Eksportkreditt Norge tilbyr to rentealternativer:

  1. Fastrenter fastsatt av OECD én gang pr måned, såkalt Commercial Interest Reference Rates (CIRR)
  2. Renter på kommersielle vilkår i henhold til gjeldende markedspris, som oftest en referanserente som LIBOR pluss en fast margin. Renten som tilbys må være i henhold til statsstøtteregelverket.

Vi kvoterer CIRR-renter i et «indikativt term sheet» før eksportkontrakten blir inngått. Gjeldene rente blir endelig fastsatt på signeringsdatoen for eksportkontrakten.

Rentene som skal betales til Eksportkreditt Norge inkluderer ikke garantipremie til lånegarantistene. Den vil bli fastsatt basert på garantistenes vurdering av politisk og kommersiell risiko knyttet til prosjektet eller selskapet som finansieres.

Totalrenten som du skal betale er altså lik renten til Eksportkreditt Norge pluss garantipremie til garantistene.

Kontakt oss