FINANSIERINGSKRAV

Eksportkreditt Norge følger den internasjonale OECD-avtalen for eksportfinansiering. Avtalen gjelder for kapitalvarer og relaterte tjenester med en nedbetalingstid på minimum to år. Det betyr at vi ikke kan finansiere råvarer og forbruksvarer.

OECD-avtalen regulerer blant annet også rentenivå og løpetider for lån. Du som låntaker må betale minimum 15 prosent av eksportkontraktens verdi direkte til eksportør før lånet kan utbetales fra Eksportkreditt Norge. Ved finansiering av skip er kontantandelen minimum 20 prosent.

Eksportkreditt Norge stiller krav til miljø- og sosiale forhold i henhold til internasjonale retningslinjer i prosjektene vi finansierer. Vår eier, staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, har bestemt at norsk verdiskapning skal utgjøre minimum 30 prosent av beløpet som finansieres.

Vi kan også finansiere leveranser fra norske datterselskaper i utlandet, gitt at visse vilkår er oppfylt.

Kontakt oss