FREMDRIFT

Tidsbruk fra søknad til utbetaling avhenger av flere faktorer, blant annet prosjektets kompleksitet, juridiske forhold i kundens (låntakers) hjemland, låntakers kredittverdighet og garantistenes krav og vilkår.

Vanligvis er det garantistenes kredittvurdering av din kunde og forhandling av låneavtalen, samt innhenting og ferdigstillelse av lånedokumentasjon, som er de mest tidkrevende stegene i låneprosessen.

Lånet blir som regel utbetalt etter at du har levert din vare eller tjeneste til kunden. Eksportkreditt Norge tilstreber en effektiv og så rask som mulig behandling av lånesakene.

Lær mer om etableringen av et lån fra Eksportkreditt Norge 

Ta gjerne kontakt for råd og veiledning rundt din kommende transaksjon.

Kontakt oss