LÅNEDOKUMENTASJON

Eksportkreditt Norges lånedokumentasjon følger internasjonalt anerkjente standarder. Låneavtalen vil inneholde våre generelle vilkår, samt vilkår og krav som GIEK/garantistene fastsetter for den enkelte lånetransaksjon.

For lån på under 30 millioner kroner har Eksportkreditt Norge, i samarbeid med GIEK, gjort det billigere og raskere å etablere lån gjennom å forenkle dokumentasjonen. I enkelte tilfeller kan vi tilby såkalt forenklet dokumentasjon, der lånet blir dokumentert med et omsetningsgjeldsbrev i stedet for en ordinær låneavtale.

Dette er eksempler på dokumenter vi kan ettespørre:

  • Selskapsdokumenter (firmaattest, vedtekter, signaturfullmakt, kopi av pass, styrevedtak for låneopptaket).
  • Lisenser, autorisasjoner, offentlige godkjennelser for prosjektet
  • Hvis relevant: offentlige godkjennelser for låneopptaket, avgivelse av morselskapsgaranti/andre garantier/pantstillelser/promissory notes m.v.
  • Hvis relevant: registreringer av offentlige godkjennelser for låneopptaket/avgivelse av garantier, pantstillelser og promissory notes, hvis dette er nødvendig i henhold til lovgivningen i landet der låntaker er hjemmehørende
  • Hvis relevant: dokumentasjon knyttet til krav om miljø og sosiale forhold i prosjektet, inkludert konsekvensutredninger (Environmental and Social Impact Analysis) og nødvendige sertifiseringer
  • Bekreftelse fra advokat i låntakers land om at alle lokale forhold/forhold på låntakers side er på plass for å ta opp lån hos Eksportkreditt Norge, med andre ord ikke noen juridiske/offentligrettslige hindringer for låneopptaket

Kontakt oss