TILBAKEBETALINGSTID

Tilbakebetalingstiden varierer mellom 2 og 18 år. Maksimal tilbakebetalingstid er følgende:

  • Kapitalvarer: 8,5 år  
  • Prosjekter i utviklingsland: 10 år
  • Skip og skipsutstyr: 12 år
  • Prosjektfinansiering: 14 år
  • Fornybar energi samt vann og avløp: 18 år

Kontakt oss