Skap en global vinner!

Har du produkter som har et potensial i nye internasjonale markeder? Da kan vi bistå med finansiering. Møt oss på GoGlobal for råd og informasjon.

Meld deg på her

Tid: 11. mai, kl. 08.00-11.00
Sted: Grønland 53, Papirbredden 3, Drammen
Arrangementet er gratis

I samarbeid med Innovasjon Norge inviterer vi til GoGlobal Drammen, torsdag 11. mai.

Vår erfaring viser at bedrifter ofte går for fort frem når de skal ut internasjonalt. Jo bedre jobb du gjør tidlig i internasjonaliseringsprosessen, dess større sjanse har bedriften med å lykkes i nye markeder. På frokostmøtet vil du få presentert en internasjonaliseringsprosess som er basert på bruk av Lean metodikk og verktøy. Vi får også høre en lokal bedrift dele sine erfaringer fra egen internasjonal satsning, og om aktuelle tjenester fra Innovasjon Norge og Eksportkreditt Norge for vekstkraftige bedrifter som ønsker å vokse internasjonalt.

Del dine ambisjoner med oss!
I tillegg vil du få presentert nye spennende globale markedsmuligheter, og kunne diskutere disse med oss. Etter arrangementet er det mulighet til lynmøter med våre rådgivere. Her kan du legge fram dine ambisjoner og utfordringer, og få tips til 
veien videre.

Program:

08:00 Registrering/kaffe og frukt

08:30 Erfaringer fra en lokal bedrift 

08:50 Lean markedsutvikling – en raskere vei til internasjonal vekst- 
          regiondirektør Elisabeth Svanholm Meyer

09:35 Kort pause/kaffe

09:50 Eksportsenteret: våre spesialister hjelper deg ut i verden-
seniorrådgiver Caspar Fabini

10:15 Globale markedsmuligheter og våre tjenester for internasjonal  vekst-   spesialrådgiver Ann Elin Hattrem

10:30 Nettverk og/eller individuelle Speed Dates

11:00 Møteslutt

Meld deg på her

Publisert 02.05.2017

Kontakt oss