CIRR-RENTE

Fastrentelån, såkalte CIRR-lån (Commercial Interest Reference Rate), gis i henhold til den OECD-tilknyttede avtalen om offentlig støttede eksportkreditter.

Renten er basert på statsobligasjonsrenten i hver enkelt valuta og fastsettes av OECD den 15. hver måned. CIRR-lån tilbys i alle OECD-valutaer. 

I tabellen nedenfor vises oppdaterte "pre-contract" CIRR-renter tilgjengelig for perioden fra 15/05-2017 til 14/06-2017.

Rentesatsene angitt nedenfor er gjeldende for rentetilbud på inntil 120 dager i forhandlingsperioden før kommersiell eksport-kontrakt inngås, og et rentepåslag på 0,20% er inkludert. Dersom eksportkontrakt inngås (signeres) før 14/06-2017 vil "pre-contract" CIRR renten som angitt i tabell reduseres med 0,20%.

"Pre-contract" CIRR-renter pr. 15/05-2017-14/06-2017:

Pre contract CIRR rates Renew.  
Tenor: <5 år 5,5-8,5 år 9-12 år 15 år 18 år
NOK 2,28 2,28 2,28 2,82 3,04
USD

2,64

3,02 3,30 3,57 3,70
EUR 0,51 0,80 1,13 1,48 1,74
GBP 1,35 1,61 1,89 2,23 2,48
JPY 1,02 1,05 1,10 1,35 1,43
DKK 0,65 1,00

1,26

1,46 1,91
SEK 0,85 1,12 1,36 1,76 1,97

Lenke til OECDs egen oversikt over historiske CIRR-renter finner du oppe til høyre på siden. Arkfanen "CIRR-1993 to nowadays" angir gjeldende rentesatser.

Eksportkreditt Norge tilbyr månedelige oppdateringer av gjeldende CIRR-renter. Ønsker du å motta en slik oppdatering, gi oss gjerne beskjed via e-post til plg@eksportkreditt.no.

Sist endret 12.03.2015

Kontakt oss