Kjetil Sørum

Strategy and Business Development
Strategi og forretningsutvikling (SBD) er ansvarlig for selskapets funksjoner innen strategi, risiko, analyse og forretningsutvikling. Avdelingen leder blant annet markeds- og kundeinnsiktsanalyser samt risikovurderinger knyttet til land, låntakere, finansieringspartnere og garantister. Videre ivaretar avdelingen forretnings- og produktutvikling, inkludert etablering og utvikling av nye relasjoner innen land og mot finansieringspartnere, garantister og andre interessenter som klynger og investormiljøer. Avdelingen er også ansvarlig for spesielle strategiske prosjekter for å videreutvikle selskapet og for oppfølging av enkelte bransjesegment i samarbeid med Markedsavdelingen.
Strategi og forretningsutvikling (SBD) er ansvarlig for selskapets funksjoner innen strategi, risiko, analyse og forretningsutvikling. Avdelingen leder blant annet markeds- og kundeinnsiktsanalyser samt risikovurderinger knyttet til land, låntakere, finansieringspartnere og garantister. Videre ivaretar avdelingen forretnings- og produktutvikling, inkludert etablering og utvikling av nye relasjoner innen land og mot finansieringspartnere, garantister og andre interessenter som klynger og investormiljøer. Avdelingen er også ansvarlig for spesielle strategiske prosjekter for å videreutvikle selskapet og for oppfølging av enkelte bransjesegment i samarbeid med Markedsavdelingen.