Låntaker

Finansiér dine kjøp fra Norge! Realiser ditt prosjekt med langsiktige lån til konkurransedyktige betingelser fra Eksportkreditt Norge.
  • Få tilgang til gunstig, stabil finansiering fra den norske stat
  • Frigjør kredittlinjene til din lokale bankforbindelse for andre finansieringsbehov, som for eksempel kassakreditt
  • Velg mellom gunstige faste eller flytende renter
  • Lån opptil 85 prosent av eksportkontraktens verdi
  • Løpetid på inntil 18 år

Mange land har mye å lære av Eksportkreditt Norges tilnærming til eksport. Vi er svært glade for at vi kunne bidra til å støtte norsk økonomi, men dette går begge veier  – vi har også hatt en betydelig fordel av ordningen

Brian McNamara, Newfound Resources

For eksportkontrakter under NOK 100 millioner, tilbyr Eksportkreditt Norge og GIEK en felles søknad. Les mer her.

For øvrige eksportkontrakter, vennligst kontakt en av våre medarbeidere.