Enklere eksportfinansiering på opptil 50 millioner kroner

Har du en mulig kjøper i utlandet? Øk din mulighet til å få kontrakten med statlig finansiering, lavere risiko og enkel administrasjon.

I desember 2014 lanserte Eksportkreditt Norge og GIEK lån og garanti i én prosess, for transaksjoner opptil 30 millioner kroner. Våre SMB-lån sikrer utenlandske kjøpere god finansiering, garantert av den norske stat.

Vi deler risikoen

Nå er beløpsgrensen økt fra 30 til 50 millioner kroner. Med denne finansieringsløsningen tar GIEK opptil 90 prosent av kredittrisikoen, mens de resterende 10 prosent av risikoen dekkes av eksportbedriften (deg som selger varen eller tjenesten).

Visste du at...
Eksportkreditt Norge tilbyr lån med to ulike rentebetingelser: CIRR-lån til fastrente (Commercial Interest Reference Rate) og CIRR-kvalifiserte markedslån til flytende rente.

Mindre administrasjon

Etter at eksporten har funnet sted, betaler din kjøper tilbake 90 prosent til Eksportkreditt Norge og 10 prosent til din bedrift, med renter. Eksportkreditt Norge håndterer innkreving av penger fra din kunde i hele lånets løpetid. Midlene overføres til din konto.

Det fungerte for Safelink

Porsgrunnselskapet Safelink utvikler og bygger løftedempere til offshoreindustrien. Da selskapet skulle eksportere sine produkter, bisto Eksportkreditt Norge med finansiering på EUR 1 224 000. GIEK var garantist, og Safelink tok selv en egenandel i finansieringen på 10 prosent.

SMB-lån A SMB-lån B
Eksportkontrakt på opptil 100 millioner kroner Eksportkontrakt opptil 50 millioner kroner
En kommersiell bank dekker lånerisikoen som ikke er dekket av GIEK Eksportbedriften (selgeren av varen) dekker lånerisikoen som ikke er dekket av GIEK
Ivar Slengesol
Ivar Slengesol Director Strategy and Business Development +47 991 14 110 +47 991 14 110

Publisert 15. jun 2016