Iran-avtaler fremmer norsk eksport

Eksportkreditt Norge og GIEK har i dag inngått intensjonsavtaler med Iran som tilrettelegger for økonomisk samarbeid mellom de to landene.

Eksportkreditt Norge og GIEK har i dag inngått intensjonsavtaler med Iran som tilrettelegger for økonomisk samarbeid mellom de to landene.

Intensjonsavtalene, som ble signert i Teheran onsdag formiddag, er såkalte Memorandum of Understanding (MoU) med Export Guarantee Fund of Iran (EGFI) og Organization for Investment Economic & Technical Assistance of Iran (OIETAI). Dermed kan Eksportkreditt Norge og GIEK være med på å legge til rette for økt handel med Iran.

– Fra norsk side ønsker vi større samhandel med Iran og bedre tilgang for norsk næringsliv. Avtalene som nå inngås er med på å legge til rette for dette gjennom å gi norske eksportører like gode konkurransevilkår som andre lands eksportører, sier utenriksminister Børge Brende.

Fra norsk side ønsker vi større samhandel med Iran og bedre tilgang for norsk næringsliv.

Utenriksminister Børge Brende.

Muligheter i Iran

Etter at sanksjonene mot Iran ble lettet tidligere i år, har Eksportkreditt Norge og GIEK fått et økende antall henvendelser fra norske eksportører.

– Norske bedrifter ser nå muligheter i Iran. Iranske myndigheter ser på sin side at norsk teknologi og kompetanse kan spille en rolle for å fostre økonomisk vekst i landet. Disse intensjonsavtalene vil først og fremst kunne komme norske eksportbedrifter til gode, som igjen vil bidra til å sikre og skape arbeidsplasser hjemme i Norge, sier Olav Einar Rygg, fungerende administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Iran-avtale

Like konkurransevilkår

Rygg får støtte fra administrerende direktør i Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK), Wenche Nistad.

– Eksportfinansiering gjør det lettere for norske eksportører å konkurrere om kontrakter i Iran ved å tilby et salgsargument når de ønsker å selge sine produkter og tjenester i landet. Flere andre land har allerede inngått lignende intensjonsavtaler, og norske eksportører får nå like gode konkurransevilkår, sier Nistad.

De prospektive transaksjonene er fortsatt i en relativt tidlig fase, og alle søknader om finansiering følges opp etter gjeldende rutiner når det gjelder kredittrisiko, miljø og sosiale forhold, og antikorrupsjon.

Foto: Frode Øverland Andersen / UD

Ivar Slengesol
Ivar Slengesol Director Strategy and Business Development +47 991 14 110 +47 991 14 110

Publisert 17. aug 2016