Satser på norske eksportører med nytt eksportteam

Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge har etablert et felles eksportteam som sammen skal møte norske bedrifter som ønsker å lykkes ute i verden.

De fire organisasjonene vil sammen plukke ut bedrifter fra hele landet som de skal besøke. I første runde er det bedrifter i Møre og Romsdal som står for tur. I startfasen vil det primært være bedrifter med over 100 millioner i årlig omsetning som vil få besøk av det nyetablerte eksportteamet, men i fremtiden vil også andre bedrifter være aktuelle.

Vi har stor tro på at Eksportteamets innsats vil gi positive resultater.

Formålet med prosjektet er å teste ut om det gir merverdi for norske bedrifter å møte et samlet tilbud fra de fire organisasjonene.  Ambisjonen er å tydeliggjøre tilbudet til eksportbedriftene og hjelpe dem ut i nye markeder.

– Det kan være krevende for eksportbedriftene å ha kunnskap om og kunne utnytte de ulike virkemidlene som er tilgjengelige. Eksportteamet er vårt felles tiltak for å prøve å forbedre dette. Vi har stor tro på at Eksportteamets innsats vil gi positive resultater. Det viktigste er imidlertid ikke dette ene teamet i seg selv, men at vi trekker lærdom av teamets erfaringer og gjør endringer i våre egne organisasjoner til eksportørenes beste, sier de fire administrerende direktørene Anita Krohn Traaseth (Innovasjon Norge), Wenche Nistad (GIEK), Erica Blakstad (GIEK Kredittforsikring) og Olav E. Rygg (Eksportkreditt Norge).

Eksportteamet

Fra venstre: Jostein Djupvik (Eksportkreditt Norge), Atle Bjørkheim (GIEK), Eirik Henriksen (Innovasjon Norge), Kristine Bugge Lie (GIEK Kredittforsikring).

Jostein Djupvik
Jostein Djupvik Director of Project and Loan Administration +47 480 29 128 +47 480 29 128

Publisert 26. okt 2016