Ny administrerende direktør på plass

Otto Søberg har i dag tiltrådt som administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Søberg kommer fra stillingen som administrerende direktør i Wood Group Mustang Norway AS og har mer enn 30 års toppledererfaring fra eksportrettede næringer. I tillegg til sin rolle som leder av Wood Group Mustang Norge (tidligere del av Agility Group) har han ledet Siemens-konsernets divisjon med globalt ansvar for olje, gass og marine løsninger. Han har tidligere vært konsernsjef i Aker Yards og har hatt stillingen som administrerende direktør i Kværner Oil and Gas AS.

Søberg har bred styreerfaring fra en rekke eksportrettede virksomheter og bransjeorganisasjoner.

Jeg er godt kjent med hvilken støttespiller Eksportkreditt Norge er for både skips- og offshorenæringene samt fastlandsindustrien over hele Norge. Jeg gleder meg til å bygge videre på det solide grunnlaget selskapet har lagt de siste fire årene.

Otto Søberg.

Otto Søberg

Otto Søberg er ny administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Publisert 01. des 2016