Mot «beaching» av skip

Eksportkreditt Norge slutter seg til «The Responsible Ship Recycling Standard»

«The Responsible Ship Recycling Standard (RSRS)» har som formål å beskytte mennesker og miljø ved kondemnering av skip.

Hensikten er å påvirke flere av aktørene i bransjen til å forplikte seg til forsvarlig resirkulering i henhold til internasjonale standarder som er nedfelt i internasjonale konvensjoner (Hong Kong-konvensjonen) og EUs regelverk. Flere rederier følger disse standardene allerede. Likevel blir fortsatt mange skip hugget opp på strender til stor skade for mennesker og miljø, hovedsakelig i Sør-Asia.

Det er de nederlandske bankene ABN, ING og NIBC som har tatt initiativ til «The Responsible Ship Recycling Standard». Rederiene som mottar finansiering fra bankene som støtter opp om initiativet må etablere en oversikt over farlige materialer i skipets utstyr og struktur. Et slikt «grønt sertifikat» vil bidra til sikkerheten både for besetningsmedlemmer i løpet av skipets arbeidsliv og for arbeidstakere under gjenvinningsprosessen, samtidig som det vil minimere bivirkninger på miljøet. Videre forplikter rederiene seg til å utarbeide en generell policy for skraping av skip senest i løpet av et år etter utbetaling av finansieringen.

– Dette er et initiativ Eksportkreditt Norge støtter i sin helhet. Vi ønsker å sette fokus på problematikken rundt såkalt «beaching». Denne praksisen fører til store miljøskader og har alvorlige utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet for de som utfører arbeidet, sier Fanny Fabricius Bye, ansvarlig for bærekraft i Eksportkreditt Norge.

Bellona ser initiativet som et viktig skritt mot en mer bærekraftig praksis:
«Opphugging av skip er en uunngåelig del av global frakt. Initiativet fra denne gruppen av banker for å håndtere miljømessig og menneskelig risiko er høyt verdsatt.»

For spørsmål, ta kontakt med:
Fanny Fabricius Bye
Fanny Fabricius Bye Project and Loan Administration +47 995 85 072 +47 995 85 072

Publisert 14. sep 2017