Ny skipsordning

Skal hjelpe skipsverftene med omstillingen til nye markedssegmenter

Eksportkreditt Norge tror på videre omstilling i bransjen når en ny og etterlengtet lovendring trer i kraft neste år.

Den maritime leverandørindustrien har gått gjennom en stor omstillingsfase de siste to årene. Fra å være dominert av oljeindustrien for to år siden, er det nå helt andre fartøy det er snakk om. Det er en stor omstilling gjennomført, og etter mitt syn er det fortjenestefullt at man nå gjør dette grepet, sier Olav Einar Rygg, utlånsdirektør for maritime næringer i Eksportkreditt Norge.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2018 foreslått en ny låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft. Den nye låneordningen, med en garantiramme på 10 milliarder kroner, kan være med på å sikre flere kontrakter til verft i Norge, og kan bety mye for norske redere, verft og deres underleverandører. Før kunne Eksportkreditt Norge kun tilby finansiering til norske kunder som ønsket å kjøpe skip av norske verft når skipet skulle brukes enten i utenriksfart eller innen offshorevirksomhet. Dersom den nye ordningen vedtas av Stortinget, kan Eksportkreditt Norge tilby finansiering for alle nye skip over 100 BRT bruttoregistertonn (BRT), også når skipene skal brukes i Norge.

Rygg mener det er imponerende at verftene har snudd om på ordreboken, og tror det er rom for større vekst med den nye låneordningen.

– Den nye låneordningen gjør det mulig å finansiere f.eks. nye fiskebåter, brønnbåter og passasjerfartøy som går innenlands, herunder nærskipstrafikken, sier Rygg.

Olav Einar Rygg, utlånsdirektør for maritime næringer i Eksportkreditt Norge, forteller at den nye lovendringen er etterlengtet av bransjen.

Olav Einar Rygg, utlånsdirektør for maritime næringer i Eksportkreditt Norge, forteller at den nye lovendringen er etterlengtet av bransjen.

Har allerede fått mange henvendelser

Endringen er noe som er blitt jobbet for i lang tid, og er blitt etterspurt av mange. Nyheten er dermed blitt svært godt mottatt næringen.

– Slik regelverket har vært til nå, kunne for eksempel en fiskebåtreder som ønsket seg en norsk båt bygge denne i utlandet, med finansiering fra oss til det norske utstyret ombord i båten. Den samme fiskebåtrederen kunne ikke ha fått lån dersom båten hadde blitt bygget i Norge. Det har vært et konkurransevridende element at man har støttet kun til bygging ute, ikke hjemme i Norge, forklarer Rygg.

Han tror det vil være mange prosjekter som kan være aktuelle for den nye ordningen, og forteller at Eksportkreditt Norge allerede har fått en rekke henvendelser, til tross for at ordningen ikke trer i kraft før i løpet av første halvår 2018.

Låneordningen vil kunne bidra til å opprettholde kompetanse og bemanning på norske verft

Olav Einar Rygg, Eksportkreditt Norge

 

Utålmodig på å komme i gang

– I løpet av årets første seks måneder var det inngått 28 kontrakter ved norske skipsverft, hvorav bare syv kvalifiserte for dagens låneordning. Med den nye låneordningen ville trolig samtlige ha kvalifisert. Det sier noe om hvilken betydning dette kan få for verftene, forklarer han.

For verftene har det vært en vanskelig situasjon de siste årene, preget av manglende oppdrag og lave marginer. Omstillingen er kapitalkrevende for verftene. Den nye låneordningen for verftenes norske kunder skal bidra til å sikre videre utvikling av den maritime næringsklyngen i Norge.

– Samtidig som næringen har greid å omstille seg, sliter den. En slik prosess koster mye, så finansielt sliter hele næringen. Det er derfor viktig med den typen tiltak som kommer her, sier Rygg og legger til:

– Låneordningen vil kunne bidra til å opprettholde kompetanse og bemanning på norske verft. Slik sett forstår vi de som er utålmodige på å komme i gang.

 

Skipsordningen – spørsmål og svar

Når trer den nye skipsordningen i kraft?

Den nye ordningen må først vedtas av Stortinget gjennom vedtagelse av statsbudsjettet. For Eksportkreditt Norge må ordningen deretter implementeres gjennom endring av eksportkredittloven og tilhørende forskrift. En lov- og forskriftsendring må først ut på høring, og dette er ventet å skje i slutten av november/begynnelsen av desember 2017. I høringsbrevet vil det fremkomme dato for når ordningen vil tre i kraft.

Kan jeg søke om finansiering gjennom den nye ordningen nå?

Ja, du kan søke om finansiering gjennom denne ordningen allerede nå. Men Eksportkreditt Norge vil ikke begynne å jobbe med søknaden din før statsbudsjettet er vedtatt. Når budsjettet er vedtatt, vil vi kunne gå i gang med arbeidet med konkrete lånesøknader. I alle deler av prosessen vil Eksportkreditt Norge måtte ta forbehold om at endring av lov og forskrift vedtas og trer i kraft.

Hvordan søker jeg om finansiering?  

Du kan søke om finansiering gjennom den nye skipsordningen fra våre nettsider. Ønsker du mer informasjon om søknadsprosessen? Se ofte stilte spørsmål om søknaden.

Har du flere spørsmål om den nye skipsordningen?

Publisert 08. nov 2017