Digital søknadsportal

Ny fremgangsmåte for lånesøknader

Eksportkreditt Norge arbeider kontinuerlig med å forbedre tjenestene til norske eksportbedrifter og deres kunder. For å gjøre søknadsprosessen mer effektiv har vi endret fremgangsmåten for lånesøknader.

Ny søknadsportal

Skal du sende oss en lånesøknad, gjøres dette nå via vår nye søknadsportal. Gjennom en enkel steg-for-steg-prosess fyller du ut informasjon om hvem som er kjøper, eksportør, produktet/tjenesten som skal leveres, og hvis relevant om prosjektet som skal finansieres. Du kan velge om du ønsker å signere med Bank-ID ved søknadstidspunkt eller signere søknaden i ettertid. Vi har ikke anledning til å motta søknader på e-post.

Hvis er GIEK er tiltenkt som hovedlånegarantist, er det ikke nødvendig å fylle ut tilsvarende søknad hos GIEK. Eksportkreditt Norge og GIEK utveksler mottatt informasjon. Hvis GIEK er omsøkt først, vil Eksportkreditt Norge motta søknaden fra GIEK.

Etter at vi har mottatt eksportørs søknad, vil vi komme tilbake med en ikke-bindende finansieringsplan, som eksportør kan sende til kjøper som en del av salgsprosessen.

To deler

Søknaden består av to deler – eksportørs del og kjøper/låntakers del. Eksportøren fyller vanligvis ut sin del først, og kjøperen fyller ut sin del på et senere tidspunkt. Vi gjør oppmerksom på at GIEK og eventuelle andre lånegarantister ikke vil starte kredittvurdering før låntakers del, med tilhørende kredittinformasjon, er mottatt. Det er viktig at minimum én av partene fullfører sin del av søknaden før kommersiell eksportkontrakt inngås. Involverte parter velger selv hvem som først fyller ut sin del først.

Har du spørsmål?

Les ofte stilte spørsmål om søknaden (FAQ) eller ta gjerne kontakt med oss.

Kontakt oss
Ivar Slengesol
Ivar Slengesol Director of Lending - Industry and Clean Technologies +47 991 14 110 +47 991 14 110
Olav Einar Rygg
Olav Einar Rygg Director of Lending - Ocean Industries +47 995 85 074 +47 995 85 074

Publisert 28. nov 2017