Ny nettportal – ansvarlig og bærekraftig næringsliv

Håndtering av risiko for miljø og mennesker kan være krevende for små og større bedrifter, særlig når de opererer i markeder med andre forventninger og en annen forretningskultur enn i Norge.

OECDs kontaktpunkt i Norge, sammen med det næringsrettede virkemiddelapparatet, har lansert en ny nettportal nettopp for å hjelpe bedriftene med disse spørsmålene.

Eksportkreditt Norge arbeider sammen med eksportører og deres kunder for å sikre bærekraft og ansvarlighet i prosjektene vi finansierer.

Denne uken var Eksportkreditt Norge hos OECDs kontaktpunkt og holdt et innlegg om aktsomhetsvurderinger og arbeidet vi gjør i våre transaksjoner. Litt frem i tid gjennomfører vi også et skreddersydd seminar i Ålesund for skipsverft og skipsutstyrsprodusenter innen maritim sektor.

Regjeringen forventer at norske selskaper med internasjonal virksomhet utviser samfunnsansvar. Det forventes at norske selskap:

  • Følger lover og regler i de land selskapet er aktive i.
  • Gjør seg kjent med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og benytter seg av disse for å utvikle strategier for ansvarlig forretningsdrift.
  • Utviser aktsomhet og kartlegger risiko for miljø og menneskerettigheter tilpasset selska­pets virksomhet. Dette gjelder særskilt for selskaper som opererer i krevende markeder.
Jostein Djupvik, direktør for prosjekt og låneadministrasjon i Eksportkreditt Norge, holdt denne uken et foredrag for OECDs kontaktpunkt.

Jostein Djupvik, direktør for prosjekt og låneadministrasjon i Eksportkreditt Norge, holdt denne uken et foredrag for OECDs kontaktpunkt. Foto: OECDs kontaktpunkt

Krav og veiledning

I den nye nettportalen for ansvarlig næringsliv finner du informasjon om hva slags krav og veiledning som gis på samfunnsansvar fra GIEK, Eksportkreditt Norge, Innovasjon Norge, Norfund, Norad, Utenriksdepartementet, Forskningsrådet og Norges OECD-kontaktpunkt. Siden driftes av Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid må du gjerne ta kontakt med oss.

Regjeringens handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter, slår fast at selskaper som søker statlig økonomisk støtte eller tjenester skal få god og samstemt informasjon og veiledning om samfunnsansvar og regjeringens forventninger om å respektere menneskerettighetene. Nettsiden er en del av dette arbeidet.

Kontakt oss
Jostein Djupvik
Jostein Djupvik Director of Project and Loan Administration +47 480 29 128 +47 480 29 128

Publisert 06. feb 2018