Innføring av tilbud om skipsfinansiering gjennom Eksportkreditt Norge

I statsbudsjettet for 2018 foreslo regjeringen en ny låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft, når disse skipene skal benyttes i Norge.

I dag la regjeringen fram et forslag til endring i lov om Eksportkreditt Norge AS, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Lånedelen av den nye ordningen skal forvaltes av Eksportkreditt Norge. Regjeringens endringsforslag i lov og forskrift som regulerer Eksportkreditt Norges virksomhet har nå vært ute på offentlig høring.

– Jeg er glad for at lånetilbudet snart er på plass. Rederne i Norge vil få bedre tilgang på finansiering som igjen vil medvirke til økt aktivitet for verft og underleverandører i Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ordningen skal forvaltes av GIEK og Eksportkreditt Norge og vil være en midlertidig treårig ordning. Ordningen vil bli evaluert. Det vil være ei forutsetning at GIEK gir långivergarantier på like vilkår med bankene, og at Eksportkreditt Norge gir lån på markedsvilkår. Etter planen skal ordningen være operativ i løpet av første halvår 2018.

Kontakt oss

Publisert 23. mar 2018