Eksportkreditt Norges første transaksjon i Kina

Eksportfinansiering åpner dører til Kina

Med gode finansieringsordninger fra staten og et normalisert forhold til Kina, åpner det seg nye muligheter for norske eksportører. Med finansiering fra Eksportkreditt Norge og GIEK har det Oslobaserte selskapet Alfsen og Gunderson landet en kontrakt i Kina, denne gang til en verdi av ca. EUR 3 millioner med Anhui Taipingyang Special Mesh Industry Co.

– Kina er en handelspolitisk stormakt og en svært viktig handelspartner for Norge. Det at norske eksportører både har fått tilgang til dette markedet, og i tillegg kan tilby finansiering, åpner store muligheter for norsk eksportrettet industri, sier Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Finansieringen som statsråden sikter til gis av Eksportkreditt Norge og GIEK.

Det er åpenbart et enormt eksportpotensial til Kina

Otto Søberg, Eksportkreditt Norge

– Vår oppgave er å hjelpe norske bedrifter med å lykkes ute. Det er åpenbart et enormt eksportpotensial til Kina, og er glade for å kunne tilby finansieringsordninger tilpasset de regulatoriske kravene som gjelder i landet, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Transaksjonen er strukturert som en selgerkreditt fra Alfsen og Gunderson til Anhui TPY, som Eksportkreditt Norge nå har overtatt.

Administrerende direktør i Eksportkreditt Norge, Otto Søberg, ser et stort potensial for norske bedrifter som ønsker å eksportere til Kina.

Eksempel til etterfølgelse

– Jeg er glad for at vi har funnet en løsning som ser ut til å bli tatt veldig godt imot på kinesisk side. Jeg håper at flere eksportkontrakter skal kunne realiseres i tiden fremover og øke handelen mellom våre to land, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

Det er en oppfordring Oscar Olsen, ansvarlig for utstyr til papirindustrien i Alfsen og Gunderson, tilslutter seg helhjertet.

– Vi har hatt leveranser til Kina tidligere, men det at norske myndigheter nå kan bidra i form av kreditter og garantier åpner nye dører. Vi har nå fått flere forespørsler fra Kina takket være denne kontrakten, kan Olsen fortelle.

Finansiering gir fortrinn

Norske bedrifter som vil eksportere til Asia har et konkurransefortrinn som få er klar over. Fordi kundene i Kina kan ha utfordringer med å skaffe seg nødvendig finansiering selv, er det svært interessant når eksportøren kan yte selgerkreditt.

– Det sier seg selv at en norsk eksportør som også tilbyr finansiering til sin kinesiske kunde, stiller med et sterkt konkurransefortrinn, sier Wenche Nistad. Hun minner samtidig om at transaksjonen må inneholde norsk verdiskaping, og at låntaker må være kredittverdig.

Eksportkreditt Norge og GIEK, stiller ikke bare opp med finansiell bistand, men de gir også råd til norske bedrifter som vil ut i verden.

– Vi gir gjerne råd om hvordan man skal gå fram i et slikt marked for å lande kontrakter, og kan tilby hjelp med finansiering til Kina, tilpasset lokal lovgivning og eventuelt behov i lokalt næringsliv, forklarer Otto Søberg som oppsummerer med to enkle råd:

  1. Hør med kinesiske kunder om de trenger finansiering, det kan være et salgsargument for deg.
  2. Kontakt oss tidlig, så vi kan skreddersy en finansiering til ditt anbud i Kina.
Kontakt oss
Ellen B. Svaheim
Ellen B. Svaheim Head of Communication +47 482 24 093 +47 482 24 093

Publisert 04. jun 2018