Nytt arbeidsverktøy for norske bedrifter

OECD har lansert en veileder for risikobaserte aktsomhetsvurderinger – såkalt due diligence – for aktører i næringslivet. Veilederen er et nyttig og praktisk verktøy for alle bedrifter som vurderer å gjøre forretninger i utlandet.

Formålet med veilederen er å forklare hvordan bedrifter kan gjennomføre aktsomhetsvurderinger slik det er nedfelt i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

– Norsk næringsliv må i økende grad ta inn over seg forpliktelsene og forventingene som påhviler dem med tanke på å gjøre aktsomhetsvurderinger knyttet til risiko for mennesker og miljø, særlig i egen leverandørkjede, men også og til en viss grad hos sine kunder. Veilederen er i så måte et nyttig verktøy for å få forklart hva som forventes av bedriften og hvordan de skal kartlegge sin mulige negative påvirkning, sier Fanny Fabricius Bye som er ansvarlig for bærekraft i Eksportkreditt Norge.

Implementering av veilederens anbefalinger vil hjelpe selskaper med å unngå problemer knyttet til arbeidstakere og deres rettigheter, menneskerettigheter, miljø, bestikkelser, forbrukerinteresser og spørsmål om eierstyring og selskapsledelse i forbindelse med selskapets operasjoner, leverandørkjede eller andre forretningsforbindelser.

Vedlegget til veiledningen inneholder ytterligere forklaringer, tips og illustrative eksempler på aktsomhetsvurderinger.

En norsk oversettelse av veilederen vil bli utarbeidet av Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

 

Kontakt oss
Fanny Fabricius Bye
Fanny Fabricius Bye Project and Loan Administration +47 995 85 072 +47 995 85 072
Veileder for risikobaserte aktsomhetsvurderinger

Publisert 13. jun 2018