Sjøsetter ny norsk skipsfinansiering

Den nye tilbudet for skipsfinansiering, som har næringsministeren som gudfar, ble formelt sanksjonert av Kongen i Statsråd fredag 22. juni og er dermed klar til å sjøsettes. Det betyr at flere milliarder statlige kroner kan stilles til disposisjon for kjøpelystne redere.

– Dette er et relevant og treffsikkert tiltak som vil føre til økt aktivitet på norske verft og som gjør at vi beholder kompetanse og arbeidsplasser i Norge. Ordningen kan øke verdiskapningen i Norge og bidrar til omstilling og en bærekraftig velferdsstat, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener skipsfinansieringsordningen kan øke verdiskapningen i Norge. Foto: Helge Skodvin

Det nye i denne ordningen er at det gir Eksportkreditt Norge anledning til å finansiere skip også når de skal brukes i norske farvann, og den omfatter blant annet finansiering av fiskebåter, ferjer, hurtigbåter og brønnbåter.

Pågangen vitner om at dette er en kjærkomment tilbud.

Otto Søberg, Eksportkreditt Norge

Administrerende direktør i Eksportkreditt Norge, Otto Søberg, er glad for å ha fått enda et verktøy i verktøykassa. – Vi har lang erfaring med å bistå norske verft og redere. Jeg er glad for at vi nå kan bidra ytterligere med både finansiering og kompetanse gjennom dette nye tilbudet som vil bety mye, både for rederiene og ikke minst for norske verft og underleverandørene deres, sier Søberg.

Les mer om skipsfinansieringsordningen

Stor interesse

Eksportkreditt Norge kan tilby lån mot garanti fra banker med god rating og/eller GIEK. Stortinget har gitt GIEK en foreløpig garantiramme på 10 milliarder kroner. Siden det nye tilbudet ble lansert i statsbudsjettet har Eksportkreditt Norge opplevd stor pågang fra norske redere.

– Pågangen vitner om at dette er et kjærkomment tilbud. Vi har allerede fått inn 19 søknader med en brutto verdi på over seks milliarder kroner. Jeg kan selvsagt ikke forskuttere noe, men på generell basis kan jeg si at det er mange interessante prosjekter i søknadsbunken, sier Søberg.

Maritim sektor har vært gjennom en tøff periode, og selv om pilene nå peker oppover mener Regjeringen det er viktig med en slik finansieringsordning for å bidra til økt aktivitet og å sikre flere kontrakter til verft i Norge.

Otto Søberg mener den nye ordningen vil sikre at flere skip bygges i Norge .

Verdiskapning og teknologiutvikling

Eksportkreditt Norge har lang erfaring med skipsfinansiering og Søberg er ikke i tvil om at den nye ordningen vil ha positive effekter for de havbaserte næringene her til lands.

– Ordningen vil bety større etterspørsel og sikre at flere skip bygges i Norge i stedet for ved utenlandske verft. Det betyr økt verdiskapning og sysselsetting her hjemme, i tillegg til at det bidrar til ytterligere teknologiutvikling innenlands, sier Otto Søberg.

Som eksempel viser han til blant annet kontrakter for bygging av elektriske ferjer som tidligere har gått ut av landet. Oppdrag som nå kan løses i Norge.

 

Kontakt oss

Publisert 25. jun 2018