Generalforsamling avholdt

Ordinær generalforsamling ble avholdt i Eksportkreditt Norge AS 25. juni 2018