Kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger

Har du oversikt over hvordan bedriften din kan knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn?

Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv inviterer for fjerde gang norske bedrifter til kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger med tentativ oppstart 20. november 2018.

Kurset består av tre heldagssamlinger fordelt på seks måneder med individuell veiledning. Det er ingen deltakeravgift.

Regjeringen forventer at norsk næringsliv opptrer ansvarlig. Men hva betyr dette i praksis? Dette kurset er en unik mulighet til kompetansebygging og å komme i gang med det konkrete arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Deltakerne får innføring i internasjonale standarder som OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og nyttige verktøy som ansvarlighetskompasset. Mål for kurset er at bedriften har utarbeidet en plan for oppfølging av ansvarlighetskompasset.

Les mer om kurset her.

Kontakt oss
Fanny Fabricius Bye
Fanny Fabricius Bye Project and Loan Administration +47 995 85 072 +47 995 85 072

Publisert 26. sep 2018