Aktuelt

Vis alle 2019 2018 2017 2016

Finansierer Aker BioMarines krillskip

21. jan 2019

Eksportkreditt Norge har utbetalt et lån til det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet Aker BioMarine Antarctic AS (Aker BioMarine) for et spesialdesignet fartøy som skal fiske krill i Sørishavet ved Sydpolen.

Hva betyr Brexit for deg?

16. jan 2019

Brexit er et høyaktuelt tema, og mange i norsk næringsliv lurer på hvordan de best skal håndtere situasjonen.

Nyttig norsk verktøy for aktsomhetsvurderinger

10. jan 2019

Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv har utarbeidet en nyttig innføring til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Tettere samarbeid med India

07. jan 2019

Eksportkreditt Norge har i dag undertegnet en intensjonsavtale om samarbeid med den indiske låneinstitusjonen Srei Equipment Finance Limited.