Nyttig norsk verktøy for aktsomhetsvurderinger

Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv har utarbeidet en nyttig innføring til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Aktsomhetsvurderinger (due diligence) er en internasjonalt anerkjent metode for å bistå bedrifter i å opptre ansvarlig, gjennom å kartlegge risiko for negativ påvirkning og skade forårsaket av egen virksomhet, eller i leverandørkjeden og hos forretningsforbindelser.

Ansvarlig næringsliv

Mange norske bedrifter ønsker å opptre ansvarlig, men det kan være utfordrende i praksis. Kontaktpunktets veileder er utarbeidet i samarbeid med sentrale norske aktører og gir en nyttig innføring i OECDs metode for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

– Vi oppfordrer alle næringslivsaktører og berørte parter, særlig partene i arbeidslivet, til å bruke veilederen for aktsomhetsvurderinger aktivt, og til en fortsatt god innsats for et ansvarlig næringsliv, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide, utviklingsminister Nikolai Astrup, og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Godt verktøy

Eksportkreditt Norge forventer at selskapets kunder, både eksportører og låntakere, gjør en risikobasert aktsomhetsvurdering av prosjektene sine. Bærekraftsansvarlig i Eksportkreditt Norge, Fanny Fabricius Bye, påpeker at selv om flere selskaper er flinke, har mange fortsatt  en vei å gå på dette området.

– Norske virksomheter kan nok i større grad ta inn over seg forpliktelsene og forventningene til aktsomhetsvurderinger for mennesker og miljø både i egen bedrift, i leverandørkjeden, og til en viss grad hos sine kunder. OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger er et veldig godt og grundig verktøy for det, sier Fabricius Bye.

Fanny Bye

Fanny Fabricius Bye oppfordrer norske bedrifter til å laste ned veilederen for aktsomhetsvurderinger.

Hun legger til at veilederen gir en konkret innføring med flere eksempler på hvordan bedrifter kan gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

– Veilederen skal sikre en felles forståelse av hva som forventes av bedriftene for å opptre ansvarlig, og hvordan de skal kartlegge sin mulige negative påvirkning. Den gir konkret innføring i metoden og forklarer hvordan man kan gjennomføre aktsomhetsvurderinger slik det er nedfelt i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Kontakt oss
Fanny Fabricius Bye
Fanny Fabricius Bye Project and Loan Administration +47 995 85 072 +47 995 85 072

Publisert 10. jan 2019