Møte i International Working Group (IWG)

22. og 23. januar arrangerer Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i samarbeid med Eksportkreditt Norge og GIEK møte i International Working Group on Export Credits (IWG). Møtet avholdes i Oslo, og mer enn 100 internasjonale deltagere møtes for å diskutere retningslinjene knyttet til bruk av eksportfinansiering.

NFD leder det internasjonale arbeidet knyttet til eksportfinansiering for Norge, i nært samarbeid med Eksportkreditt Norge og GIEK. Sammen med GIEK og NFD utgjør Eksportkreditt Norge den norske delegasjonen til IWG. IWG ble dannet etter initiativ fra USA og Kina i 2012, og har vært et aktivt forum siden den gang. Forumet har som formål å enes om et felles sett med regler for eksportfinansiering for eksportland som ikke er bundet til OECDs regelverk for eksportfinansiering, som blant annet Kina, Brasil, Russland, Sør-Afrika og India. Også EU har en aktiv rolle i forumet.

IWG møtes tre ganger i året, og det er første gang møtet holdes i Norge. På agendaen vil det blant annet diskuteres generelle retningslinjer for eksportfinansiering og en mulig ny sektoravtale for skip. Å enes om en avtaletekst er et langsiktig prosjekt, men arbeidet gir god nytte gjennom informasjonen som fremkommer underveis i en slik prosess. Møtet er også en viktig arena for nettverksbygging med andre internasjonale aktører som jobber med eksportfinansiering.

Kontakt oss
Marie Sørli
Marie Sørli Ocean Industries +47 970 44 332 +47 970 44 332
Rolf Helmich Pedersen
Rolf Helmich Pedersen Legal +47 926 16 865 +47 926 16 865
Ellen B. Svaheim
Ellen B. Svaheim Head of Communication +47 482 24 093 +47 482 24 093

Publisert 22. jan 2019