Norsk sol – en internasjonal bransje

Norsk sol er en internasjonal bransje. Selskapene selger varer og tjenester til så mange som 50 land verden over. Og det gror godt i norsk solindustri.

Nye selskaper kommer til, og bedriftene er posisjonert i alle deler av verdikjeden, fra innsats- og utstyrsproduksjon, utvikling, rådgivning, installasjon og eierskap av solparker. De leverer til storskala prosjekter, større og mindre anlegg på industribygg og boliger, og distribuerte småskala systemer som ikke er knyttet til nettet.

Samtidig er solenergi fortsatt en liten norsk næring. Bransjen sysselsetter 1200 i Norge, og salg til utlandet utgjør mellom tre og fire promille av total norsk eksport. Bedriftene er, med en håndfull unntak, små og mellomstore.

Resultatene stammer fra en kartlegging av norske solaktører som Multiconsult har utført for Eksportkreditt Norge, NORWEP og Solenergiklyngen. Resultatene ble presentert under International Solar Day i Oslo 28. februar i Oslo.

Den norske solbransjen må tenke stort, skriver Ivar Slengesol i en kommentar i Teknisk Ukeblad. Slengesol er direktør for strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt Norge.

Publisert 05. mar 2019