EKSPORTKONFERANSEN 2019

Hvordan skal vi tette eksportgapet?

Eksportkonferansen er et årlig arrangement for norsk, eksportrettet næringsliv.

Arrangementet belyser hvert år dagsaktuelle tema og problemstillinger for norske eksportbedrifter, med hensikt å inspirere enda flere virksomheter til å satse på eksport og internasjonalisering.

Konferansen arrangeres av Eksportkreditt Norge, Innovasjon Norge, GIEK og GIEK Kredittforsikring – som alle er statlig eide virksomheter som på ulikt vis skal fremme norske bedrifters konkurransekraft i det internasjonale markedet.

Eksportkonferansen 2019 holdes 30. april 2019 på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Følg Eksportkonferansen på Facebook

 

Temaet for årets konferanse er «Hvordan skal vi tette eksportgapet?». Norge taper eksportandeler sett i forhold til land vi vanligvis sammenligner oss med. Hvorfor er det slik? Og hvordan skal vi snu trenden? Les mer om årets Eksportkonferanse her, og meld deg på årets viktigste konferanse for alle som jobber med norsk eksport.

Kåring av årets beste eksportbedrift

På Eksportkonferansen deles også Eksportprisen ut. Eksportprisen deles hvert år ut til en innovativ eksportvirksomhet som kan vise til suksess over tid, og som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom utenlandske markeder. I vurderingen legger juryen vekt på selskapenes eksportandel, lønnsomhet (over tid), innovasjon av produkt og/eller marked, samt verdiskapning i Norge.

Eksportkonferansen 2018

Airthings vant Eksportprisen 2018. Prisen ble delt ut av næringsministeren. Foto: Stian Frøysang.

Tidligere Eksportkonferanser

Publisert 02. apr 2019