Bærekraftig vei til eksportfinansiering

Er du en potensiell norsk eksportbedrift som lurer på hvordan Eksportkreditt Norge vurderer miljø- og sosiale forhold i transaksjonene som finansieres? Da bør du lese videre.

– Med en utlånssaldo på rundt 60 milliarder kroner og lån til mer enn 40 forskjellige prosjekt- og debitorland har Eksportkreditt Norge et ansvar for å sikre at miljø og sosiale forhold i transaksjonene som finansieres er ivaretatt på en god måte, sier Fanny Fabricius Bye, ansvarlig for bærekraft i Eksportkreditt Norge.

Eksportkreditt Norge søker å utøve sitt samfunnsansvar gjennom å stille de relevante spørsmålene og sette de riktige kravene i forhold til miljø og sosiale forhold i transaksjonene slik at prosjektene som finansieres blir gjennomført med nødvendig aktsomhet.

Riktig håndtering av Eksportkreditt Norges samfunnsansvar er en forutsetning for å finansiere norsk eksport.

Alle søknader om finansiering som mottas av Eksportkreditt Norge blir klassifisert, vurdert og fulgt opp i henhold til en risikovurdering for korrupsjon, hvitvasking, sosiale vilkår og miljømessige konsekvenser.

Avhengig av transaksjonens grad av risiko vil Eksportkreditt Norge følge opp med tiltak i lånets utbetalings- og tilbakebetalingstid. Det vil være vilkår i lånedokumentasjonen, og disse kan også inneholde krav til uavhengige rapporter.

På side 48 og 49 av årsrapporten til Eksportkreditt Norge, finner du en skjematisk oppstilling av hvilke vurderingsprosesser som blir gjort av selskapet med tanke på bærekraft og ansvarlighet i alle transaksjoner.

Grønne finansieringsprodukter?

Internasjonalt regelverk gjennom OECD-avtalen for eksportkreditter har en egen sektoravtale for prosjekter innen fornybar energi og klimateknologi. Denne åpner opp for noe gunstigere vilkår for prosjekter innen disse sektorene, herunder løpetid på opp til 18 år og mer fleksibel nedbetalingsstruktur. Formålet er å tilby spesielle insentiv til klimavennlige prosjekter.

Høsten 2018 ble det gjort en vurdering av hvordan Eksportkreditt Norge skal videreutvikle sitt bærekraftarbeid og spesielt hva selskapet kan gjøre for å bidra til grønn omstilling.

– OECD-avtalen og statsstøtteregelverket legger noen begrensninger med tanke på å kunne introdusere grønne produkter utover hva OECDs sektoravtale åpner opp for, men vi vil fortsette arbeidet med å vurdere mulighetene for å introdusere grønne finansieringsprodukter som kan stimulere både norsk eksportindustri og økt bærekraftfokus i næringslivet, sier Fanny Fabricius Bye.

Fanny Fabricius Bye
Fanny Fabricius Bye Project and Loan Administration +47 995 85 072 +47 995 85 072

Publisert 27. mai 2019