EKSPORTKREDITT NORGE 4. KVARTAL 2020:

2020 ble året der mange norske bedrifter måtte tenke nytt

Otto Søberg, leder for Eksportkreditt Norge, er imponert over norske eksportbedrifters evne og vilje til å omstille seg i det utfordrende fjoråret. Det var høy aktivitet for Eksportkreditt også i fjerde kvartal.

Covid19-pandemien preget verdensøkonomien gjennom mesteparten av 2020. Stor usikkerhet og lavere aktivitet som følge av strenge smittevernstiltak verden over førte til et svært utfordrende år for norske eksportbedrifter.

Også i fjerde kvartal var det stor usikkerhet i norsk næringsliv, selv om oljeprisen steg til samme nivå som før utbruddet av covid19 mot slutten av året. Samtidig viste norske eksportbedrifter en imponerende evne og vilje til å møte utfordringene, gjennom økt omstillingstakt og vridning mot nye næringer.

Ser mot nye sektorer

– Pandemien gjorde at 2020 ble et utfordrende år for norske eksportbedrifter. Likevel har aktiviteten vært høy for oss gjennom hele året, også i fjerde i kvartal, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Eksportkreditt Norge mottok i fjerde kvartal 106 søknader om finansiering, med et samlet volum på 34 milliarder kroner. Søknadsinngangen i kvartalet var på samme nivå som i samme perioden året før i antall, men 22 prosent lavere i volum. Eksportkreditt Norge utbetalte nye lån for 529 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 5,2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2019. Det høye utbetalingsvolumet i Q4 2019 kom som følge av levering av cruiseskip fra norske veft samt levering av utstyr til olje og gass.

 

Otto Søberg, CEO Eksportkreditt Norge

– 2020 ble året der mange norske bedrifter måtte tenke nytt. Norske eksportbedrifter har vist en imponerende evne og vilje til å omstille seg og vri produksjonen mot nye sektorer.

For Eksportkreditt Norge har det vært viktig å være tilgjengelige for våre kunder i dette krevende året. Nettopp i slike vanskelige tider som den vi har vært gjennom, er det avgjørende at Eksportkreditt Norge har virkemidler som kan støtte eksportbedriftene og til en viss grad fungere motsyklisk, sier Søberg.

Økning i fornybar

13 av søknadene som Eksportkreditt Norge mottok i fjerde kvartal 2020 var knyttet til skipsfinansieringstilbudet innenlands. Det var også stor aktivitet innenfor offshore vind og null- og lavutslippsferger. Eksportkreditt Norge så også at norske eksportbedrifter som opererer innenfor energi og industri, i økende grad vendte seg mot andre sektorer, som vindkraft, solenergi og vannkraft.

– Det er rimelig å anta at vi denne utviklingen forsterkes i 2021, både fordi pandemien fortsatt pågår og det grønne skiftet fører til økt elektrifisering og etterspørsel innen fornybar kraft, sier Søberg.

I 2020 ble det utbetalt totalt 5,6 mrd. kroner i nye lån. Den sannsynlighetsjusterte ordreboken var ved utgangen av året 14,5 mrd. kroner, som er en økning sammenlignet med tilsvarende periode i 2019.

Eksfin fra juli

Eksportkreditt Norge og GIEK skal slås sammen i en ny etat 1. juli.  Den nye etaten, som skal hete Eksportfinansiering Norge (Eksfin), skal være en pådriver for norsk verdiskapende eksport.

-Fusjonsprosessen har ikke og skal ikke påvirke våre kunder. Vi har i 2020 prioritert å bistå våre kunder med god service, tett rådgivning og et stabilt og gunstig finansieringstilbud. Det vil vi fortsette med i 2021. Det er avgjørende for norske eksportbedrifter med god støtte gjennom krevende perioder som nå, sier Søberg.

Se kvartalsrapporten her

Ellen B. Svaheim
Ellen B. Svaheim Head of Communication +47 482 24 093 +47 482 24 093

Publisert 11. mar 2021