Lykkes ute med norsk finansiering

Har du kjøpere i utlandet, kan Eksportkreditt Norge bidra med å dra i land viktige kontrakter. Kundene våre kommer fra hele verden og kjøper alt fra skip og undervannsteknologi, til solparker, vannrenseanlegg og designtjenester. Vi ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån, utbetaling samt oppfølging av lån.

Våre løsninger

Les mer om skipsfinansieringstilbudet

Tips og inspirasjon

Hold deg oppdatert, meld deg på vårt nyhetsbrev

Jeg vil ha nyhetsbrev

Søk om eksportfinansiering

Lykkes ute med norsk finansiering

Har du kjøpere i utlandet kan Eksportkreditt Norge bidra med å dra i land viktige kontrakter. Kundene våre kommer fra hele verden og kjøper alt fra skip og undervannsteknologi til solparker, vannrenseanlegg og designtjenester. Vi ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån og utbetaling samt oppfølging av lån.

Kontakt oss om finansiering

  • 22 31 35 00
  • kontakt@eksportkreditt.no
Søknad Jeg vil bli kontaktet

Satser fastrentelån

15/05/2021-14/06/2021

Pre kontrakt CIRR priser
Renew.
Forløp
NOK
< 5 år
2,22
5,5 - 8,5 år
2,22
9 - 12 år
2,22
Renew.
15 år
2,69
18 år
2,87
Pre kontrakt CIRR priser
Renew.
Forløp
USD
< 5 år
1,55
5,5 - 8,5 år
2,06
9 - 12 år
2,51
Renew.
15 år
2,82
18 år
3,04
Pre kontrakt CIRR priser
Renew.
Forløp
EUR
< 5 år
0,50
5,5 - 8,5 år
0,60
9 - 12 år
0,74
Renew.
15 år
1,02
18 år
1,16
Pre kontrakt CIRR priser
Renew.
Forløp
GBP
< 5 år
1,34
5,5 - 8,5 år
1,55
9 - 12 år
1,77
Renew.
15 år
2,09
18 år
2,25
Pre kontrakt CIRR priser
Renew.
Forløp
JPY
< 5 år
1,06
5,5 - 8,5 år
1,11
9 - 12 år
1,16
Renew.
15 år
1,40
18 år
1,49
Pre kontrakt CIRR priser
Renew.
Forløp
DKK
< 5 år
0,63
5,5 - 8,5 år
0,79
9 - 12 år
0,79
Renew.
15 år
1,22
18 år
1,33
Pre kontrakt CIRR priser
Renew.
Forløp
SEK
< 5 år
0,91
5,5 - 8,5 år
1,03
9 - 12 år
1,19
Renew.
15 år
1,39
18 år
1,77

Eksportkreditt tilbyr lån med to ulike rentebetingelser: CIRR-lån til fastrente (Commercial Interest Reference Rate) og CIRR-kvalifiserte markedslån til flytende rente. Rentesatsen over gjelder CIRR-lån, og er gjeldende for rentetilbud på inntil 120 dager i forhandlingsperioden før kommersiell eksport-kontrakt inngås. Et rentepåslag på 0,20 % er inkludert. Dersom eksportkontrakt inngås før 14/06-2021 vil «pre-contract» CIRR-renten angitt i tabell reduseres med 0,20 %.

Les mer om vårt rentetilbud