Bransjer

Eksportkreditt Norge utsteder lån til små og store selskaper i Norge og i utlandet, for kjøp av kapitalvarer og tjenester fra norske eksportører. Vi finansierer eksportkontrakter fra noen få millioner til flere milliarder norske kroner til en rekke ulike bransjer over hele verden.

Skip og skipsutstyr

Offshorerelaterte skip er det største segmentet, men Eksportkreditt Norge er også involvert i finansiering av passasjerfartøy, brønnbåter, bilferger og fiskefartøy m.m. I tillegg tilbyr vi lån knyttet til leveranser av utstyr til skip som bygges på utenlandske verft.

De fleste lånene innen disse segmentene har løpetid på opptil 12 år.

Utstyr til olje- og gassnæringen

Stod for 45 prosent av vår utlånsportefølje i 2015.

Eksportkreditt Norge deltar typisk i større lånesyndikater sammen med kommersielle banker og andre eksportfinansieringsinstitusjoner.

Maksimal tilbakebetalingstid er 8,5 år.

Industri, miljøteknologi og marine næringer

Eksportkreditt Norge tilbyr finansiering til landbasert industri, inkludert IKT, infrastruktur, fornybar energi, miljøteknologi, samt utstyr til fiskeoppdrett. Om lag 70 % av søknadene innen disse segmentene er tilknyttet leveranser fra små og mellomstore eksportbedrifter.

I samarbeid med GIEK har Eksportkreditt gjort det billige og enklere å finansiere små og mellomstore eksportkontrakter. Les mer om ordningen her.

Maksimum løpetid er generelt 8,5 år. For lån under NOK 50 millioner tilbys fem års tilbakebetalingstid. OECD-avtalen for eksportfinansiering åpner for spesielt gunstige finansieringsvilkår for fornybar energi- og vannprosjekter. Eksportkreditt Norge kan derfor tilby fast CIRR-rente med opp til 18 års løpetid for denne type prosjekter, avhengig av risikoprofilen til den enkelte transaksjonen.

Skip og skipsutstyr

Offshorerelaterte skip er det største segmentet, men Eksportkreditt Norge er også involvert i finansiering av passasjerfartøy, brønnbåter, bilferger og fiskefartøy m.m. I tillegg tilbyr vi lån knyttet til leveranser av utstyr til skip som bygges på utenlandske verft.

De fleste lånene innen disse segmentene har løpetid på opptil 12 år.

Utstyr til olje- og gassnæringen

Stod for 45 prosent av vår utlånsportefølje i 2015.

Eksportkreditt Norge deltar typisk i større lånesyndikater sammen med kommersielle banker og andre eksportfinansieringsinstitusjoner.

Maksimal tilbakebetalingstid er 8,5 år.

Industri, miljøteknologi og marine næringer

Eksportkreditt Norge tilbyr finansiering til landbasert industri, inkludert IKT, infrastruktur, fornybar energi, miljøteknologi, samt utstyr til fiskeoppdrett. Om lag 70 % av søknadene innen disse segmentene er tilknyttet leveranser fra små og mellomstore eksportbedrifter.

I samarbeid med GIEK har Eksportkreditt gjort det billige og enklere å finansiere små og mellomstore eksportkontrakter. Les mer om ordningen her.

Maksimum løpetid er generelt 8,5 år. For lån under NOK 50 millioner tilbys fem års tilbakebetalingstid. OECD-avtalen for eksportfinansiering åpner for spesielt gunstige finansieringsvilkår for fornybar energi- og vannprosjekter. Eksportkreditt Norge kan derfor tilby fast CIRR-rente med opp til 18 års løpetid for denne type prosjekter, avhengig av risikoprofilen til den enkelte transaksjonen.