Aktuelt

Vis alle 2018 2017 2016

Ny skipsordning: Vi tar nå imot søknader

Trenger du finansiering til ferje, fiskebåt, brønnbåt eller hurtigbåt?

17. jan 2018

Regjeringen foreslo i høst en helt ny låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft til bruk i Norge. Den nye skipsordningen omfatter finansiering av blant annet fiskebåter, ferjer, brønnbåter, hurtigbåter og nærskipsfartøy, også når fartøyene skal brukes i Norge.

Eksportprisen 2018

Årets beste eksportbedrift skal kåres

30. nov 2017

Nå starter jakten på vinneren av Eksportprisen 2018.

Digital søknadsportal

Ny fremgangsmåte for lånesøknader

28. nov 2017

Eksportkreditt Norge arbeider kontinuerlig med å forbedre tjenestene til norske eksportbedrifter og deres kunder. For å gjøre søknadsprosessen mer effektiv har vi endret fremgangsmåten for lånesøknader.

Eksportkreditt Norge 3. kvartal 2017

Omstilling i praksis

23. nov 2017

Eksportkreditt Norges tredje kvartal preges av lavere utbetalingsnivå, hovedsakelig på grunn av lavere aktivitet i offshorenæringene. Samtidig lykkes selskapet med å realisere eksportavtaler i nye markedssegmenter.

Ny skipsordning

Skal hjelpe skipsverftene med omstillingen til nye markedssegmenter

08. nov 2017

Eksportkreditt Norge tror på videre omstilling i bransjen når en ny og etterlengtet lovendring trer i kraft neste år.

Statsbudsjettet

Ny ordning for skipsfinansiering

12. okt 2017

Ny ordning på 10 milliardar kroner kan sikre fleire kontraktar til verft i Noreg.

GIEK og Eksportkreditt Norge setter fokus på miljøhensyn i Arktis

27. sep 2017

13.-15. september inviterte GIEK og Eksportkreditt Norge OECDs arbeidsgruppe for eksportkredittinstitusjonenes eksperter innen miljø og sosiale forhold til Svalbard for å sette fokus på forholdene i Arktis.

Mot «beaching» av skip

Eksportkreditt Norge slutter seg til «The Responsible Ship Recycling Standard»

14. sep 2017

«The Responsible Ship Recycling Standard (RSRS)» har som formål å beskytte mennesker og miljø ved kondemnering av skip.