Aktuelt

Vis alle 2018 2017 2016

Kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger

26. sep 2018

Har du oversikt over hvordan bedriften din kan knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn?

Podcast: Skal hjelpe flere norske, grønne bedrifter internasjonalt

27. aug 2018

– Fornybart utgjør kun 6 promille av den totale norske eksporten til utlandet i dag.

2. kvartal 2018: økt søknadsmengde med nytt skipsfinansieringstilbud

24. aug 2018

Årets andre kvartal gav fortsatt solid søknadsinngang til Eksportkreditt Norge fra både hav- og landbaserte næringer samt SMBer. Søknadstallene viser også at det nye skipsfinansieringstilbudet er blitt godt mottatt av redere og verft.

Generalforsamling avholdt

03. jul 2018

Ordinær generalforsamling ble avholdt i Eksportkreditt Norge AS 25. juni 2018

Sjøsetter ny norsk skipsfinansiering

25. jun 2018

Den nye tilbudet for skipsfinansiering, som har næringsministeren som gudfar, ble formelt sanksjonert av Kongen i Statsråd fredag 22. juni og er dermed klar til å sjøsettes. Det betyr at flere milliarder statlige kroner kan stilles til disposisjon for kjøpelystne redere.

Nytt arbeidsverktøy for norske bedrifter

13. jun 2018

OECD har lansert en veileder for risikobaserte aktsomhetsvurderinger – såkalt due diligence – for aktører i næringslivet. Veilederen er et nyttig og praktisk verktøy for alle bedrifter som vurderer å gjøre forretninger i utlandet.

Eksportkreditt Norges første transaksjon i Kina

Eksportfinansiering åpner dører til Kina

04. jun 2018

Med gode finansieringsordninger fra staten og et normalisert forhold til Kina, åpner det seg nye muligheter for norske eksportører. Med finansiering fra Eksportkreditt Norge og GIEK har det Oslobaserte selskapet Alfsen og Gunderson landet en kontrakt i Kina, denne gang til en verdi av ca. EUR 3 millioner med Anhui Taipingyang Special Mesh Industry Co.

1. kvartal 2018

Økte søknadsvolumer

03. jun 2018

Sterkt økende søknadsinngang var fasiten for årets første kvartal for Eksportkreditt Norge, som ser økt aktivitet innen havbaserte næringer og i SMB-segmentet.