Aktuelt

Vis alle 2019 2018 2017 2016

Ny CFO i Eksportkreditt Norge

12. feb 2019

Cecilie Stadaas er ansatt som CFO i Eksportkreditt Norge. Stadaas kommer fra stillingen som økonomidirektør i Forsvarsbygg.

Møte i International Working Group (IWG)

22. jan 2019

22. og 23. januar arrangerer Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i samarbeid med Eksportkreditt Norge og GIEK møte i International Working Group on Export Credits (IWG). Møtet avholdes i Oslo, og mer enn 100 internasjonale deltagere møtes for å diskutere retningslinjene knyttet til bruk av eksportfinansiering.

Finansierer Aker BioMarines krillskip

21. jan 2019

Eksportkreditt Norge har utbetalt et lån til det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet Aker BioMarine Antarctic AS (Aker BioMarine) for et spesialdesignet fartøy som skal fiske krill i Sørishavet ved Sydpolen.

Hva betyr Brexit for deg?

16. jan 2019

Brexit er et høyaktuelt tema, og mange i norsk næringsliv lurer på hvordan de best skal håndtere situasjonen.

Nyttig norsk verktøy for aktsomhetsvurderinger

10. jan 2019

Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv har utarbeidet en nyttig innføring til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Tettere samarbeid med India

07. jan 2019

Eksportkreditt Norge har i dag undertegnet en intensjonsavtale om samarbeid med den indiske låneinstitusjonen Srei Equipment Finance Limited.

Norske IKT-bedrifters utenlandsinntekter kartlagt for første gang:

Vokser betydelig, men taper markedsandeler internasjonalt

05. des 2018

Med 165 milliarder kroner i salgsinntekter fra utlandet er den norske IKT-næringen blant de mest internasjonaliserte bransjene i Norge. Men til tross for sterk vekst taper Norge markedsandeler internasjonalt.

Eksportkreditt Norge 3. kvartal 2018

Stabil søknadsinngang

03. des 2018

Stabil søknadsinngang var fasiten for årets tredje kvartal for Eksportkreditt Norge. Søknadsmassen preges av en fortsatt positiv utvikling innen industri og fornybar energi i tillegg til økt interesse for skip og skipsutstyr.