Anne K. Garberg

IT
Anne K. Garberg er ansatt i IT-avdelingen i Eksportkreditt Norge. IT-avdelingen i Eksportkreditt Norge har som oppgave å bidra til å forenkle hverdagen for ansatte i selskapet. Samtidig sørger vi for å ivareta fokus på hvordan IT kan påvirke og bidra til økt forretningsverdi gjennom riktig bruk av teknologi. Avdelingen ivaretar IT, telefoni, innkjøp, sikkerhet og systemstøtte for alle IT-relaterte produkter og tjenester nødvendig for Eksportkreditt Norges daglige forretningsdrift.
Anne K. Garberg er ansatt i IT-avdelingen i Eksportkreditt Norge. IT-avdelingen i Eksportkreditt Norge har som oppgave å bidra til å forenkle hverdagen for ansatte i selskapet. Samtidig sørger vi for å ivareta fokus på hvordan IT kan påvirke og bidra til økt forretningsverdi gjennom riktig bruk av teknologi. Avdelingen ivaretar IT, telefoni, innkjøp, sikkerhet og systemstøtte for alle IT-relaterte produkter og tjenester nødvendig for Eksportkreditt Norges daglige forretningsdrift.