Cecilia Helmsgård-Rennes

HR
HR i Eksportkreditt Norge har som oppgave å gi personalfaglig råd og støtte selskapets øvrige enheter i deres daglige drift. Avdelingen ivaretar et sett av HR-relaterte aktiviteter som samlet bidrar til at selskapet når sine mål, herunder kompetanseutvikling, rekruttering, sykefraværsoppfølging, HMS, organisasjons- og personalsaker.
HR i Eksportkreditt Norge har som oppgave å gi personalfaglig råd og støtte selskapets øvrige enheter i deres daglige drift. Avdelingen ivaretar et sett av HR-relaterte aktiviteter som samlet bidrar til at selskapet når sine mål, herunder kompetanseutvikling, rekruttering, sykefraværsoppfølging, HMS, organisasjons- og personalsaker.