Elin Carinder (on maternity leave)

Finance and Accounting
Økonomiavdelingen i Eksportkreditt Norge er ansvarlig for selskapets helhetlige økonomistyring og rapportering til ledelsen, styret og eier. Oppgavene favner bredt, fra utforming av innspill til statsbudsjettet til etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Innenfor de tradisjonelle økonomifunksjonene har avdelingen ansvaret for utforming av driftsbudsjett, regnskap, økonomiske rapporter og analyser. Avdelingen har ansvaret for utforming av innspill til statsbudsjettet og kontrollerfunksjonen knyttet til rapportering til statsregnskapet. Avdelingen følger løpende opp selskapets portefølje og søknadsmasse for å sikre god datakvalitet, blant annet gjennom utarbeidelse av månedlige rapporter. I samarbeid med kommunikasjonsavdelingen utformer økonomiavdelingen kvartalsrapporter og årsrapporter og har ansvaret for gjennomføring av årlige kundeundersøkelser. På strategisk nivå har avdelingen ansvaret for virksomhets- og målstyring, internkontroll og operasjonell styring, årlige risikovurderinger både knyttet til drift og utlånsordningen, samt etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Elin er for tiden i permisjon.
Økonomiavdelingen i Eksportkreditt Norge er ansvarlig for selskapets helhetlige økonomistyring og rapportering til ledelsen, styret og eier. Oppgavene favner bredt, fra utforming av innspill til statsbudsjettet til etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Innenfor de tradisjonelle økonomifunksjonene har avdelingen ansvaret for utforming av driftsbudsjett, regnskap, økonomiske rapporter og analyser. Avdelingen har ansvaret for utforming av innspill til statsbudsjettet og kontrollerfunksjonen knyttet til rapportering til statsregnskapet. Avdelingen følger løpende opp selskapets portefølje og søknadsmasse for å sikre god datakvalitet, blant annet gjennom utarbeidelse av månedlige rapporter. I samarbeid med kommunikasjonsavdelingen utformer økonomiavdelingen kvartalsrapporter og årsrapporter og har ansvaret for gjennomføring av årlige kundeundersøkelser. På strategisk nivå har avdelingen ansvaret for virksomhets- og målstyring, internkontroll og operasjonell styring, årlige risikovurderinger både knyttet til drift og utlånsordningen, samt etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Elin er for tiden i permisjon.