Ivar Slengesol

Director Strategy and Business Development
Ivar Slengesol er direktør for strategi og forretningsutvikling fra 1. november 2018. Slengesol var tidligere utlånsdirektør for industri og fornybar energi i Eksportkreditt Norge. Han har også vært direktør for forretningsutvikling i Eksportfinans ASA. Slengesol har også erfaring fra oppstartselskaper innen fornybar energi, samt Shell og Verdensbanken.
Ivar Slengesol er direktør for strategi og forretningsutvikling fra 1. november 2018. Slengesol var tidligere utlånsdirektør for industri og fornybar energi i Eksportkreditt Norge. Han har også vært direktør for forretningsutvikling i Eksportfinans ASA. Slengesol har også erfaring fra oppstartselskaper innen fornybar energi, samt Shell og Verdensbanken.